Ooh ooh ooh I did a twisty Ooh ooh ooh A tiny twisty Twist him up, Twist him down Twist him all around like the cobra Dancing to the music of the pipe The pipe, the pipe, the pipe of life

@музыка: Оркестр Че - Ембрiони Кохання

@темы: херня, фото, бред